U bent hier: Home - Risico's - Weersomstandigheden

Printvriendelijke versie

 
 
 

1.1. Weersomstandigheden
Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de fysieke belasting die daar het gevolg van is, mag de temperatuur op de arbeidsplaats niet schadelijk zijn voor de gezondheid van werknemers. Op het werk moet het klimaat aangenaam zijn. Niet te warm en niet te koud, maar bijvoorbeeld ook niet te vochtig. Zodat werknemers goed kunnen werken. Zorg voor de juiste temperatuur en luchtvochtigheid. Ook is het belangrijk om tocht te voorkomen. Neem verder alle maatregelen die noodzakelijk zijn als gevolg van ongunstige weersomstandigheden, bijvoorbeeld blootstelling aan Uv-straling door zon.


Welk beroep heeft te maken met onaangename klimaatomstandigheden?


Dakdekker bitumen en kunststof daken


Wat zegt de wet- en regelgeving?


Wettelijke verplichtingen

Arbobesluit: Artikel 6.1 Temperatuur
  • Rekening houdend met de aard van de werkzaamheden die door de werknemers worden verricht en de fysieke belasting die daar het gevolg van is, veroorzaakt de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid van de werknemers.
  • Indien door de temperatuur op de arbeidsplaats of door ongunstige weersomstandigheden toch schade aan de gezondheid van de werknemers kan ontstaan, worden persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. Indien de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen schade aan de gezondheid niet kunnen voorkomen, wordt de duur van de arbeid in een zodanige mate beperkt of wordt de arbeid met een zodanige frequentie afgewisseld door een tijdelijk verblijf op een plaats waar een temperatuur heerst als bedoeld in het eerste lid, dat geen schade aan de gezondheid ontstaat.


CAO BIKUDAK
  • Artikel 14, Arbeidsomstandigheden, lid 9, 10 en 11 (werkzaamheden in de buitenlucht).
  • Artikel 18A, Vergoedingen, lid 5.


Meer informatie en uitwerking brancheafspraken in:
 
   
   
 

 

 
 
 

< terug naar vorige pagina